Reklamační řád

Tisk

 

  1. Fakturovaná částka se kterou zákazník nesouhlasí a je předmětem rekalamace musí být zaplacena do data splatnosti.
  2. Reklamace musí být podána prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem a nebo emailem s potvrzenou doručenkou).
  3. Na vyřízení reklamace je lhůta 30ti kalendářních dmů.
  4. V případě uznání reklamace bude reklamovaná částka odečtena z následujícího vyučtování/faktury
  5. Posouzení a oprávněnost reklamace bude provádět společnost Mach3net s.r.o.

Servisní služby veřejné mobilní sítě

  1. Servis a reklamace zařízení určených pro provoz mobilních služeb je možné provést na libovolné prodejně O2
  2. Servis mobilních zařízení uplatněný u Mach3net s.r.o. zajištuje společnost RADIOCOM a.s.